Tiskové sestavy na zakázku

V programu SOFTWARE 5P pro advokátní praxi je nyní zapracován management pro nastavení vlastních tiskových sestav. Postupně bude tato možnost přidána i do ostatních programů. Vzhledem k tomu, že každá kancelář či uživatel má jiné představy o výstupních sestavách, je nutné mít možnost nastavit při každé instalaci vlastní tiskové sestavy (tyto sestavy je nutné objednat nad rámec ceny programu). Po vytvoření těchto sestav na zakázku je správci programu zasláno potřebné nastavení tiskových sestav, které zpřístupní v dané instalaci právě sestavy vytvořené na zakázku. Tyto sestavy jsou pak navždy součástí instalace klienta, i budoucích klientů, a nastavení je součástí Vaší databáze. Můžete tedy stahovat nové verze, a Vaše sestavy jsou automaticky obsaženy také v nové verzi. Nastavení je součástí databáze, a není potřeba toto nastavení ani po aktualizaci měnit. Aktualizace i správa programu je tak stejně jednoduchá, jako v případě standardní instalace.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.028

/ 3.1.2015 /

 • Upravena funkce pro zaokrouhlení DPH při výpočtu faktury, nyní možno nastavit zaokrouhlení DPH na celé koruny.

 

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.027

/ 1.7.2014 /

 • U přehledových formulářů je nyní nově možné ukládat vlastní velikost okna. Po úpravě velikosti dle vlastního monitoru a rozlišení stiskněte 3x za sebou Ctrl+S, velikost okna bude na daném počítači uložena. 
 • Při zavření karty se kurzor vrací do seznamu na poslední otevřený záznam (aktuální otevřený záznam). Vlastnost zapracována univerzáně do všech přehledových formulářů.
 • U tiskové sestavy faktur, úhrad a zůstatků obráceno znaménko (nyní je zůstatek faktury zobrazen se stejným znaménkem, jako je částka faktury).
 • Nově je připravena pouze instalace s integrací a bez integrace na MS Outlook 2010, a tyto instalace fungují na všech operačních systémech (WinXP, WinVista, Win7, Win8, Win8.1), a to jak ve verzi x86, tak ve verzi x64.

 

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.026

/ 5.1.2014 /

 • Do tiskových sestav "Seznam úhrad na bankovní účet" a "Seznam úhrad v hotovosti" přidán celkový součet za sestavu.
 • V okně pro hromadnou fakturaci prodloužen text pole pro filtr na jméno klienta na 150 znaků.
 • Nastavení posledního dne předchozího měsíce jako výchozího data zdanitelného plnění při fakturaci a hromadné fakturaci
 • Na kartu v adresáři klientů přidáno pole číslo jednací MVČR pro občanská sdružení.
 • Přidána možnost zadání právního zástupce protistrany na kartu spisu.
 • Na kartu v adresáři přidána záložka Zastupuje případy (na kartě právního zástupce se zobrazí všechny spisy, které daná osoba zastupuje).
 • Přepracováno okno pro hromadnou fakturaci (zpřehlednění filtrů, změna typu okna se seznamem vybraných spisů, přidán sloupec počet úkonů k fakturaci, zobrazují se nyní pouze spisy s nevyfakturovanými úkony)

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.025

/ 28.10.2013 /

 • Oprava párování zdaněné zálohy ve výši 21% na konečnou fakturu
 • Oprava tiskové sestavy faktury (zdaněná záloha)
 • Přidána tisková sestava se seznamem zdaněných záloh za vybrané období

V rámci update na veri b.022 probíhá poměrně rozsáhlá aktualizace dat v databázi insolvenčního rejstříku, je tedy lepší stáhnout již aktualizovanou databázi ISIR z těchto stránek. 

Od verze b.021 potřebuje program ke svému chodu dvě databáze, a to databázi samotného programu (vlastní data advokátní kanceláře), tak databázi insolvenčního rejstříku (data ISIR jsou stahována do této databáze). Při aktualizaci na verzi b.021 proto stáhněte také databázi ISIR, a klienta připojte ke své databázi a také k databázi ISIR.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.024

/ 6.7.2013 /

 • Dopracována možnost zadání vlastního čísla účtu při vystavení faktury (z číselníku seznamu účtů)
 • Možnost zadání vlastního čísla účtu při zadání úhdary faktury
 • Upraveny tiskové sestavy (tisk zvoleného čísla účtu)
 • Evidence vlastních čísel účtů, se zobrazením detailů úhrad
 • Přidány nové tiskové sestavy faktur a podkladů k fakturaci (do seznamu vlastních tiskových sestav, načtení sestav proběhne při aktualizaci programu)

V rámci update na veri b.022 probíhá poměrně rozsáhlá aktualizace dat v databázi insolvenčního rejstříku, je tedy lepší stáhnout již aktualizovanou databázi ISIR z těchto stránek. 

Od verze b.021 potřebuje program ke svému chodu dvě databáze, a to databázi samotného programu (vlastní data advokátní kanceláře), tak databázi insolvenčního rejstříku (data ISIR jsou stahována do této databáze). Při aktualizaci na verzi b.021 proto stáhněte také databázi ISIR, a klienta připojte ke své databázi a také k databázi ISIR.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.023

/ 17.2.2013 /

 • Doplněna agenda na vedení depozitních účtů (zadání pohybů na účtu, navázání na spis, přehled z karty klienta, přehled z karty spisu)
 • Přidána funkce na hromadný přepočet zůstatků všech vydaných faktur
 • Oprava výpočtu zůstatku faktury při otevření záznamu v archivu

V rámci update na veri b.022 probíhá poměrně rozsáhlá aktualizace dat v databázi insolvenčního rejstříku, je tedy lepší stáhnout již aktualizovanou databázi ISIR z těchto stránek. 

Od verze b.021 potřebuje program ke svému chodu dvě databáze, a to databázi samotného programu (vlastní data advokátní kanceláře), tak databázi insolvenčního rejstříku (data ISIR jsou stahována do této databáze). Při aktualizaci na verzi b.021 proto stáhněte také databázi ISIR, a klienta připojte ke své databázi a také k databázi ISIR.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.022

/ 6.2.2013 /

 • Klient kompilován na operačním systému Windows 8, otestována funkčnost na Win8, Win7 a WinXP
 • Rozšířena funkcionalita evidence insolvenčního rejstříku (otevírání spisů na internetu, evidence stavu řízení na hlavičce spisu, evidence data poslední aktualizace na hlavičce spisu)
 • Přepracován archiv faktur
 • V archivu nově uchována historická informace o názvu a adrese klienta, s možností dodatečné editace
 • Možnost přednastavení textů faktur

V rámci update na veri b.022 probíhá poměrně rozsáhlá aktualizace dat v databázi insolvenčního rejstříku, je tedy lepší stáhnout již aktualizovanou databázi ISIR z těchto stránek. 

Od verze b.021 potřebuje program ke svému chodu dvě databáze, a to databázi samotného programu (vlastní data advokátní kanceláře), tak databázi insolvenčního rejstříku (data ISIR jsou stahována do této databáze). Při aktualizaci na verzi b.021 proto stáhněte také databázi ISIR, a klienta připojte ke své databázi a také k databázi ISIR.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.021

/ 8.12.2012 /

 • Komunikace na ARES (do karty v adreáři přidána záložka ARES, přidána funkce na stažení výpisu, automatická aktualizace karty v adresáři)
 • Komunikace na ISIR (do karty v adresáři přidána záložka ISIR, přidána funkce na stažení záznamů ISIR, náhledy na všechny spisy a záznamy v insolvenčním rejstříku, náhledy na spisy a záznamy ke kartám v adresáři)
 • Příprava programu na změnu sazeb DPH (možné nastavit jak jednotnou sazbu 17,5%, tak dvojí sazbu ve výši 14% a 20%, nebo 15% a 21%)

Od verze b.021 potřebuje program ke svému chodu dvě databáze, a to databázi samotného programu (vlastní data advokátní kanceláře), tak databázi insolvenčního rejstříku (data ISIR jsou stahována do této databáze). Při aktualizaci na verzi b.021 proto stáhněte také databázi ISIR, a klienta připojte ke své databázi a také k databázi ISIR.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.020

/ 13.8.2012 /

 • Optimalizace velikosti databáze (optimalizace ukládání odkazů na dokumenty, nastavení vlastností odkazu tak, aby odkaz zabral v databázi co nejméně místa)

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.019

/22.4.2012 /

 • Došlo k výraznému přepracování formulářů elektronického archivu, nyní jsou formuláře jako řádkový seznam dokumentů na celou obrazovku
 • Při vkládání dokumentu se zobrazí dialogové okno na změnu názvu dokumentu
 • Do záznamu elektronického archivu přidáno pole Stav dokumentu (Rozpracovaný, Finální)
 • Při zakládání dokumentu ke korespondenci se program zeptá, zda má zkopírovat dokument také ke spisu (pokud se korespondence váže ke spisu, tedy je vyplněno pole číslo spisu)
 • K synchronizaci emalů přidána možnost automaticky zkopírovat emaily jako msg zprávy do elektronického archivu ke spisům (pokud se email váže ke spisu, tedy nachází se v předmětu zprávy číslo spisu)

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.018

/ 9.4.2012 /

 • Přidána možnost údržby databáze při napojení klienta na databázi
 • Oprava tiskových sestav faktur a podkladů k fakturaci (rozšíření polí pro čas)
 • Oprava opakovaného tisku faktur a podkladů z archivu (oprava spuštění)
 • Oprava pole odpůrce v seznamu úkonů právní služby

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.017

/ 1.4.2012 /

 • Na úkonu právní služby přidáno pole částka odměny před korekcí a částka odměny před korekcí v CZK
 • V pracovních sešitech přidány tiskové sestavy pro vyhodnocení odměny před korekcí a odměny po korekci
 • Opraveno zobrazení seznamu cest u knihy jízd
 • Přidáno automatické číslování faktur při hromadné fakturaci z vybrané číselné řady
 • Na další okna tiskových sestav přidány možnosti pro vložení vlastní tiskové sestavy na zakázku

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.016

/ 10.1.2012 /

 • Oprava kritické chyby výpočtu hodinové odměny (vyhledání sazby dle právníka)
 • Přidána možnost kopírování nastavení sazeb mezi pracovníky kanceláře (například nový příchozí pracovník může dědit nastavení z již existujícího pracovníka) 

 

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.015

/ 30.12.2011 /

 • Upravena přístupová práva ke spisům, nyní lze přiřadit jednotlivé uživatele kanceláře k jednotlivým spisům (pokud má uživatel nastaveno v přístupových právech přístup ke spisům "pouze vlastní").
 • Sazba smluvní odměny je nyní nastavena pro jednotlivé právníky v číselníku pracovníků, dále na kartě klienta a také na kartě spisu. Pokud není sazba nastavena na spisu, vyhledá program sazbu z klienta, pokud není nastavena sazba na klientovi, vyhledá program základní sazbu z číselníku pracovníků. 
 • Při vyhledání čísla spisu při pořizování korespondence se do popisu korespondence načte také popis případu.
 • Při vkládání přílohy do spisu lze použít výběr ze vzorů, uživateli se otevře složka se vzory (cesta na vzory je v základním nastavení programu, vzory jsou v kompetenci správce vzorů).
 • Na kartě klienta je možné nastavit smluvní odměnu jako výchozí pro všechny spisy (následně založené). 

 

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.014

/ 28.8.2011 /

 • možnost označení klienta jako EU, zadávaná odměna a náklady jsou automaticky bez DPH
 • vytvořen management na vytváření sestav na zakázku pro konkrétní kancelář, aniž by se rozrůstal seznam sestav pro všechny uživatele jiných kanceláří
 • přidána volba do přístupových práv na přístup k editaci částek vydané faktury
 • vytvořen číselník ostatních nákladů, možnost zadání vlastního číselníku nákladů
 • v nastavení programu lze nyní zapnout použití pouze ostatních nákladů (tedy vlastního číselníku nákladů)
 • přidána možnost vlastního řazení úkonů v číselníku

 

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.013

/ 31.7.2011 /

Aktualizace přináší:

 • Nová tisková sestava podkladu k fakturaci (dvojitý řádek popisu úkonu)
 • Automatické načtení pracovníka při zadání úkonu právní služby dle nahlášeného uživatele (je nutné doplnit id uživatele v seznamu pracovníků kanceláře)

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.012

/ 26.7.2011 /

Aktualizace řeší 2 kritické chyby, a to:

 • spuštění nových tiskových sestav podkladů pro fakturaci pro neplátce DPH
 • převod dat z verze 5.00 a starší 

Pokud tedy jste plátci DPH a provozujete již verzi 2010, není tato aktualizace nutná (vyjma těchto bodů neřeší nic jiného). 

Pokud máte proveden v době od 22.5.2011 do 26.7.2011 převod z verze 5.00 a starší, a to na verzi 2010 b.008, b.009, b.010, b.011, pak je nutné provést následující kroky:

 1. otevřte databázi (S5PAP_data.accdb) a v ní otevřte tabulku "update_dat", a ve všec polích nastavte místo hodnot -1 hodnotu 0.
 2. proveďte znovu připojení klienta, tentokrát verzi b.012 a program provede nezbytné kroky pro dokončení převodu ze starší verze

V případě potřeby nebo potíží mohu zdarma poskytnout součinnost na vzdáleném narovnání dat (dokončení převodu dat ze starší verze).

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.011

/ 24.6.2011 /

Aktualizace přináší drobná doladění nových tiskových sestav:

 • do sestav podklad k fakturaci 3, 4 a 5b přidáno řazení dle data úkonu
 • v sestavě podklad k fakturaci 3, 4 a 5b zmenšeno písmo popisu úkonu, aby se na sestavu vešlo více textu

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.010

/ 21.6.2011 /

Aktualizace přináší drobná funkční vylepšení, požadovaná uživateli:

 • Rozdělena přístupová práva na náhled faktur a na vytvoření faktur do archivu (nyní může faktury vytvořit pouze oprávněný uživatel)
 • Možnost nastavit výchozí řazení přehledu spisů (právní agenda, případy/spisy). V základním nastavení programu přidána volba na výchozí řazení spisů, a to dle čísla spisu, dle data vzestupně, dle data sestupně, dle agendy a dle klienta.
 • V číselníku úkonů je možné zablokovat úkon tak, aby uživatel tento úkon nemohl použít při zadávání úkonu právní služby. Přidáno pole blokováno do číselníku úkonů.
 • Při ukončení programu již nedochází k záloze dat na lokální počítač. Nově je v základním nastavení programu přidána možnost, kterou lze tuto vlastnost opět aktivovat. Při aktivaci této vlastnosti lokální klient automaticky vytvoří složku pro zálohování.
 • Při zadání úkonu právní služby již není nutné vyplňovat pole čas od. Pokud tedy nechcete sledovat přesný čas, ale pouze strávený čas, pak do pole čas do můžete zadat rovnou strávený čas. Dojde i v tomto případě k výpočtu odměny za úkon.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.009

/ 19.6.2011 /

Na základě připomínek mnoha uživatelů je tato aktualizace věnována přednostně tiskovým sestavám. Zejména pak sestavám fakturace a sestavám pracovních sešitů. Přehled změn verze b.009:

 • Přidány nové tiskové sestavy podklad k fakturaci 3, 4, 5a, 5b (detail úkonů, detail dle spisů a úkonů, detail dle agend a spisů, součty za agendy)
 • Přidány nové tiskové sestavy v pracovních sešitech (pracovní sešity za den, měsíc, dle právníků, dle klientů, součet za klienty, součet za agendy, nevyfakturované úkony)
 • Možnost zapnout notifikace úkolů (vystavení, přijetí, zamítnutí, splnění)
 • Opraven formát pole fakturovaný čas na stávajích fakturách a podkladech k fakturaci (občas přetekl formát pole)
 • Zadávání stráveného času upraveno tak, že je nyní možné zadávat pouze čas do jako strávený čas (tedy pokud nechcete evidovat skutečně pracovní dobu od do)

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.008

/ 22.5.2011 /

 • možnost evidence spisů a fakturace v cizích měnách (nutné nastavit kurzy pro pracovní sešity ve správci programu)
 • převedeny grafy pro formát 2010, možnost nastavení uživatelských filtrů, maximalizace oken
 • změněn způsob zadávání úkonů právní služby (přeskládána pole, přidána pole pro informaci o způsobu výpočtu odměny)
 • oddělena přístupová práva na pracovní sešity a možnost změny fakturovatelného času
 • na kartě případu nová záložka úkony právní služny (lepší a rychlejší přehled úkonů)
 • automatický výpočet odměny při zadání času v pracovních sešitech
 • na úkonu právní služby (číselník úkonů) je možnost zadání % uplatnění vůči klientovi (například pro zmeškaný čas při smluvní hodinové odměně je možné nastavit 50% krácení sazby).

Po napojení klienta na stávající databázi je nutné nastavit vybraným uživatelům práva ke změně času k fakturaci a odměně (správce programu -> přístupová práva). Cílem je omezení přístupových práv na fakturovatelné odměny v pracovních sešitech, a tuto možnost přenechat pouze oprávněnému uživateli.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.007

/ 4.4.2011 /

V některých případech dochází stále k potkávání uživatelů při tisku sestav, a to při změně a ukládání filtrů. Tato aktualizace řeší tuto chybu, a navíc uchovává filtry zvlášť za každého uživatele.

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.006

/ 15.2.2011 /

 • změněn způsob načítání a ukládání filtrů sestav (v některých případech docházelo k vzájemnému zablokování uživatelů na stejném místě - jde pouze o změnu kódu, uživatel rozdíl nepozná)
 • zapracován proces zpracování úkolů (přijatý, zamítnutý, vyřízený, kým, kdy), doplněny seznamy nepřijatých a zamítnurých úkolů

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.005

/ 1.2.2011 /

 • Možnost označit po připojení databáze úvodní formulář, aby se uživateli již dále nezobrazoval
 • Oprava definice číselných řad

 

Zrušil jsem zobrazování úvodního připojovacího formuláře, ale teď potřebuji připojit databázi. Co mám udělat?

V tomto případě je nutné stáhnout novou instalaci ze stránek a spustit. Po zaškrtnutí volby "tento formulář již nezobrazovat" na úvodním připojovacím formuláři jej nelze zpět aktivovat. Musíte tedy stáhnout novou instalaci ze stránek, kde se defaultně připojovací okno zobrazuje.

 

--

SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 b.004

/ 30.1.2011 /

POZOR: Zrušena pole znovuotevřeno a uzavřeno po znovuotevření. Nyní je pouze pole uzavřeno, spis je tedy buďto otevřený, nebo uzavřený. Toto podstatným způsobem usnadní vyhledávání a editaci spisů. Zároveň to byl nutný předpoklad k uživatelskému nastavení zda se mají v agendě případy zobrazovat všechny spisy, nebo pouze otevřené. Toto lze nyní nastavit nově v základním zastavení programu.

 • Nový přehled zálohových faktur a jejich úhrad (menu přehledy)
 • Možnost vlastního výchozího nastavení seznamu spisů (zda všechny či pouze otevřené - v základním nastavení programu)
 • Změna řazení seznamu úkolů (nyní nejprve nevyřízené dle data a následně vyřízené dle data)
 • Nastavení výchozích filtrů (datum od, datum do) pro tiskové sestavy (odeslaná pošta, přijatá pošta, úhrady, pracovní deník)
 • Doplnění tiskové sestavy pracovní deník o součty částek odměn a stráveného času

Kontakt

Ing. Oldřich Florian Kolébka 1889
Kuřim
66434
608700966 info@software5p.cz