Synchronizace příchozích a odchozích zpráv MS Outlook 2010 

Program SOFTWARE 5P pro advokátní praxi má v sobě funkcionalitu na synchronizaci příchozí a odchozí pošty, která je evidována v MS Outlook 2010. V programu lze nastavit na úrovni klienta jednu složku pro příchozí a jednu složku pro odchozí poštu pro synchronizaci do programu SOFTWARE 5P. Tyto přijaté a odchozí zprávy jsou pak řazeny ke spisům, a to automaticky (pokud se v popisu zprávy vyskytuje číslo spisu), nebo ručně uživatelem. Na úrovni MS Outlook tedy uživatel rozhodne, co chce synchronizovat do programu SOFTWARE 5P. Případně je možné standardními prostředky v MS Outlook 2010 nastavit pravidla pro automatický přesun či kopie zpráv do těchto složek.

Synchronizace datové schránky

Pokud budou zprávy datové schránky integrovány do řešení MS Outlook 2010, pak je možné také tyto zprávy synchronizovat do programu SOFTWARE 5P, a to přesunutím zpráv (nebo jejich zkopírováním) do synchronizované složky. K integraci datové schránky do MS Outlook 2010 je možné použít produkt třetí strany, a to například add-on společnosti Autocont ProfiEmail http://www.profiemail.cz/ds/Default.aspx

Kontakt

Ing. Oldřich Florian Kolébka 1889
Kuřim
66434
608700966 info@software5p.cz