SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010

Verze 2010 obsahuje: 

 • adresář osob a firem (klientů, odpůrců, odesílatelů, adresátů)
 • evidence spisů (případů) členěná do agend dle vlastního číselníku agend
 • automatická archivace dokumentů na server a přiložení k elektronickému spisu
 • automatický výpočet mimosmluvních odměn dle aktuální vyhlášky, možnost zadání smluvních odměn dle úkonů či hodin,
 • evidence úkonů - načtení úkonu z připraveného číselníku úkonů s automatickým výpočtem odměny a režie za daný úkon, dle nastavení v hlavičce případu, evidence hotových výdajů spojených s úkonem a spisem (znalecké posudky, soudní poplatky, cestovné, . . . )
 • evidence práce pracovníků kanceláře v pracovních denících (vykázané úkony řazené do pracovních sešitů)
 • dokonalé zabezpečení programu, přidělování práv k jednotlivým spisům pro koncipienty
 • tisk faktur či fakturačních podkladů pro vyúčtování úkonů klientům ( možnost výběru dle klienta, odpůrce, data, . . .). Automatické označení vytištěných záznamů jako vyfakturovaných = dokonalá evidence vyfakturovaných a nevyfakturovaných služeb.
 • možnost zadání a evidence dalších úkonů do číselníku úkonů
 • evidence pohledávek klientů, u spisů, výpočet tarifní hodnoty z hodnoty pohledávek včetně příslušenství k datu zahájení, výpočet úroků k datu
 • archiv fakturace (přehledy o fakturaci a jednotlivých fakturovaných položkách)
 • evidence poznámek, úkolů a termínů, s možností nastavení automatického upomínání
 • evidence úhrad ( evidence úhrad faktur a záloh, včetně automatického započítávání uhrazených záloh do faktur )
 • evidence platební morálky klienta a ekonomiky Vaší práce (evidence nedoplatků v třídění vyfakturované úkony, uhrazeno, nevyfakturované úkony)
 • evidence přijaté a odeslané korespondence, u korespondence týkající se spisů odkaz na spis, přehled o vystavených a přijatých dokumentech u jednotlivých spisů
 • tisk poštovní knihy přijaté a odeslané korespondence, tisk formuláře odeslané pošty..
 • sledování a hlídání odpovědí a termínů u přijaté korespondence s odkazem kdo vyřizuje, rychlé a snadné přehledy o nevyřízených odpovědích a nevyřízených úkolech
 • jednoduché a snadné ovládání celého programu pomocí popsaných tlačítek umístěných na hlavním panelu
 • nastavení přístupových práv uživatelů s přiřazením přístupů k jednotlivým modulům
 • při pořízení každého záznamu automaticky uloženo kdy a kým byl záznam pořízen
 • uživatelské nastavení chodu programu funkcí správce programu ( plátce či neplátce DPH, splatnosti faktur,...)
 • knihy jízd a seznamy vozidel, včetně návaznosti na případy, úkony, výpočty spotřeby atd.
 • zapracování paušálních odměn za stupeň řízení
 • možnost změny hesla přihlášeným uživatelem, správce nezná hesla uživatelů
 • automatické číslování spisů, dokladů, korespondence Vámi zvolenými číselnými řadami
 • integrace na příchozí a odchozí složky MS Outlook 2010, automatické řazení emailů ke spisům na základě čísla spisu v předmětu 

 

 

Kontakt

Ing. Oldřich Florian Kolébka 1889
Kuřim
66434
608700966 info@software5p.cz